Kwota kredytu (wymagana kwota z dokładnością do grosza)
Oprocentowanie roczne (wymagane trzy miejsca po przecinku, gdy chcesz dokładność do 2 miejsc po przecinku kliknij tutaj)
Ilość MIESIĘCY kredytu = ilość rat (UWAGA!! wpisz ilość miesięcy a nie lat!!!)
Miesiąc uruchomienia kredytu (np. dla stycznia = 1)
Rok początku kredytu