Kwota kredytu (wymagana kwota z dokładnością do grosza)
Oprocentowanie roczne (wymagane dwa miejsca po przecinku, gdy chcesz dokładność do 3 miejsc po przecinku kliknij tutaj)
Ilość MIESIĘCY kredytu = ilość rat (UWAGA!! wpisz ilość miesięcy a nie lat!!!)
Miesiąc uruchomienia kredytu (np. dla stycznia = 1)
Rok początku kredytu
OSTATECZNA WYZNACZONA PRZEZ TEN PROGRAM RÓWNA RATA MIESIĘCZNA (KTÓRA BILANSUJE KREDYT) = 0,00 zł

wstępna (przyjęta jako wyjściowa), wyliczona z wzoru matematycznego równa (annuitetowa) rata miesięczna = 0,00 zł (niedoszacowana w związku z latami przestępnymi na przebiegu kredytu)
Warning: Division by zero in /usr/home/chiropter/domains/022.pl/public_html/index.php on line 239

INFORMACJA: Raty równe (czyli takie w których wszystkie raty kapitałowo-odsetkowe mają równe wysokości) oblicza się z wykorzystaniem wzoru:
wzór na raty annuitetowe
gdzie:

Wzór wynika z tego, że w schemacie spłat w ratach równych płatności kapitałowe w kolejnych okresach tworzą ciąg geometryczny o ilorazie (określanego jako współczynnik „q”):
1+(r/k)

Drugi wzór:
2 wzór na raty annuitetowe
gdzie:

Warning: Division by zero in /usr/home/chiropter/domains/022.pl/public_html/index.php on line 255

Trzeci wzór:
3 wzór na raty annuitetowe
gdzie: